b kilpailut2

Paikallissäännöt

PAIKALLISSÄÄNNÖT NUAS, TENETTI JA VUOKATTI 1.1.2018 ALKAEN

 1. KENTÄN RAJAT

  Kentän rajat on merkitty valkoisilla paaluilla, aidalla (Nuas reiät 2, 15, 17, 18 ja Tenetti 4) ja valkoisilla maatiilillä (Nuas reiät 1 ja 18).

 2. KENTÄN OLEELLISET OSAT

  Reiän 14 hiekkaesteen reunaa kiertävät pylväät ja portaat ovat kentän oleellisia osia (Sääntöä 24-2 ei voi soveltaa). Pylväät ja portaat ovat hiekkaesteen ulkopuolella.

 3. KUNNOSTETTAVAT ALUEET, TYÖKONEEN RENKAAN JÄLJET, MUURAHAISKEOT

  Kunnostettavat alueet on merkitty valkoisella maalilla tai sinisillä paaluilla ja valkosinisillä paaluilla, mikäli pelaaminen alueelta on kielletty. Työkoneiden renkaan jäljet pelialueella ovat kunnostettavaa aluetta. Muurahaiskeot pelialueella ovat kunnostettavaa aluetta. Vapautuminen säännön 25-1b mukaisesti.

 4. ILMASTUSREIÄT JA ILMASTUSNAPPULAT

  Jos pallo jää pelialueella ilmastusreiän sisään tai päälle, se voidaan nostaa ilman rangaistusta ja puhdistaa ja pudottaa mahdollisimman lähelle alkuperäistä pallon sijaintipaikkaa, mutta ei lähemmäksi reikää. Pudotettaessa pallon pitää osua pelialueelle. Viheriöllä pallo, joka jää ilmastusreikään tai sen päälle voidaan asettaa lähimpään vapauttavaan paikkaan, mutta ei lähemmäksi reikää. Ilmastusnappulat ovat liikuteltavia haittoja.

 5. KIINTEÄT HAITAT LÄHELLÄ VIHERIÖTÄ (ESIM. KASTELULAITTEEN KANNET)

  Kiinteät haitat lähellä viheriötä paikallissääntö on voimassa (s. 146-147).

 6. IRTOKIVET HIEKKAESTEESSÄ
  Hiekkaesteessä olevat irtokivet ovat liikuteltavia haittoja ja ne saa rangaistuksetta poistaa. (Sääntö 24-1).
 7. ETÄISYYSMITTARIN KÄYTTÖ

  Kaikilla kentillä voi pelaaja hankkia etäisyystietoa käyttämällä etäisyyttä mittaavaa laitetta. Jos pelaaja, täyden kierroksen aikana, käyttää etäisyyttä mittaavaa laitetta arvioimaan tai mittaamaan jotain muuta olosuhdetta, joka voi vaikuttaa hänen pelaamiseensa (esim. korkeusvaihtelua, tuulen nopeutta, jne), rikkoo pelaaja Sääntöä 14-3. 

 8. PALLON LIIKUTTAMINEN VIHERIÖLLÄ VAHINGOSSA
  Sääntöjä 18-2, 18-3 ja 20-1 muokataan seuraavasti:
  Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia.
  Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti.
  Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa.
  Huomautus: Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen viheriöllä on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla liikkunut merkkinappi tulee asetettaa taikaisin paikalleen.
  Rangaistus paikallissääntöjen 2 - 6 ja 8 rikkomisesta: Reikäpeli - reiän menetys, Lyöntipeli - kaksi lyöntiä.

           


Paikallissäännöt saat halutessasi myös golfvastaanotosta.

LOCAL RULES: NUAS, TENETTI AND VUOKATTI COURSES 1.1.2018

 1. OUT OF BOUNDS
  Out of bounds is defined white stakes, a fence (Nuas holes 2, 15, 17, 18 and Tenetti 4) and white bricks on the ground (Nuas 1 and 18).
   
 2. INTEGRAL PARTS OF THE COURSE
  On hole 14 the pylons and stairs round the bunker are integral parts of the course (Rule 24-2 can’t be used). Pylons and stairs are outside of bunker.
   
 3. GROUND UNDER REPAIR, TRACTOR TYRE MARKS, ANT HILLS
  Ground under repair is marked with white paint or blue stakes or white and blue stakes, if playing is prohibited. Tractor tyre marks through the green are ground under repair. Ant hills through the green are ground under repair. Relief under rule 25-1b.
    
 4. AERATION HOLES AND PLUGS
  Through the green, a ball that comes to rest in or on an aeration hole may be lifted, without penalty, cleaned and dropped, as near as possible to the spot where it lay but not nearer the hole. The ball when dropped must first strike a part of the course through the green.

  On the putting green, a ball that comes to rest in or on an aeration hole may be placed at the nearest spot not nearer the hole that avoids the situation. Aerations plugs are movable obstructions.
    
 5. IMMOVABLE OBSTRUCTIONS CLOSE TO PUTTING GREEN
  Immovable obstructions close to putting green – local rule is in use (pages 146-147).

 6. STONES IN BUNKERS
  Stones in the bunkers are movable obstructions (Rule 24-1 applies).

 7. DISTANCE-MEASURING DEVICES
  For all play at our courses a player may obtain distance information by use of a distance-measuring device. If, during a stipulated round, a player uses a distance-measuring device to gauge or measure other conditions that might affect his play (e.g. elevation changes, wind speed, etc.), the player is in breach of Rule 14-3.
   
 8. BALL MOVED ACCIDENTALLY ON THE PUTTING GREEN

Rules 18-2, 18-3 and 20-1 are modified as follows:

When player's ball lies on the putting green, there is no penalty if the ball or ball-marker is accidentally moved by the player, his partner, his oppinent, or any of their caddies or equipment.

The moved ball or ball-marker must be replaced as provided in Rules 18-2, 18-3 and 20-1.

This Local Rule applies only when the player's ball or ball-marker lies on the putting green and any movement is accidental.

Note: If it is determined that a player's ball on the putting green was moved as a result of wind, water or some other natural cause such as the effects of gravity, the ball must be played as it lies from its new location. A ball-marker moved in such circumstances is replaced.

Penalty for breach of local rule 2-6 and 8:
Match play – Loss of hole; Stroke play – Two strokes.

 

Ajankohtaista

Yhteystiedot

KatinkultaGolf Ry/Katin Golf Oy
Katinkullantie 15, 88610 Vuokatti
Toimisto puh. 030 686 3488
(puhelun hinta 0,34 €/min + pvm/mpm)
golf.katinkulta (at) holidayclub.fi

Tilaa uutiskirjeemme

 

 sähköpostiosoite:


Copyright 2017 KatinkultaGolf Ry/Katin Golf Oy

Etsi